PROJEKTY

 

Dosažení cíle č. 172 zakoupení digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

ZŠ Branka u Opavy je zapojena do projektu: Doučování žáků škol - v rámci realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.