Školní družina


Školní družina v Brance u Opavy je součástí malotřídní školy. Školní družinu navštěvují žáci 1.- 5. ročníku.

Družina realizuje výchovu a vzdělávání zejména formou příležitostných a pravidelných výchovných, vzdělávacích, zájmových a tematických rekreačních činností, otevřenou nabídkou spontánních činností, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

V rámci výchovy k volnému času nabízíme žákům zájmové kroužky s různým zaměřením. Nabídka zájmových činností je aktualizována na začátku školního roku. Snažíme se motivovat děti ke všem činnostem a dávat jim prostor uplatnit se v činnosti, která je nejvíce zaujme.

Ve škole pracují dvě oddělení, k činnostem využíváme prostory školní družiny, třídu v II. patře, učebnu s počítači, tělocvičnu a školní hřiště.

Adresa: Školní 58, 747 41 Branka u Opavy
Telefon: 553 787 112 

Vychovatelky:          Bc. Karin Fričová, Táňa Mičková

Provoz školní družiny:                                                                                                                                                                   Ranní družina:                6:15 - 7:35                                                                                                                                     Odpolední družina:        11:25 - 16:30

Nabídka kroužků ve školním roce 2023/2024:                                                                                                                Knihomolky                                                                                                                                                                          Šikovné ručičky                                                                                                                                                                    Deskovky                                                                                                                                                                    Hrátky s angličtinou pro 1. ročník                                                                                                                                      Hrátky s angličtinou pro 2. ročník                                                                                                                                      Malý ajťák                                                                                                                                                                            Zpívánky                                                                                                                                                                              Sportovní hry                                                                                                                                                        Sportovní gymnastika