Školní družina


Školní družina v Brance u Opavy je součástí malotřídní školy. Školní družinu navštěvují žáci 1.- 5. ročníku.

Družina realizuje výchovu a vzdělávání zejména formou příležitostných a pravidelných výchovných, vzdělávacích, zájmových a tematických rekreačních činností, otevřenou nabídkou spontánních činností, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

V rámci výchovy k volnému času nabízíme žákům zájmové kroužky s různým zaměřením. Nabídka zájmových činností je aktualizována na začátku školního roku. Snažíme se motivovat děti ke všem činnostem a dávat jim prostor uplatnit se v činnosti, která je nejvíce zaujme.

Ve škole pracují dvě oddělení, k činnostem využíváme prostory školní družiny, třídu v II. patře, učebnu s počítači, tělocvičnu a školní hřiště.

Adresa: Školní 58, 747 41 Branka u Opavy
Telefon: 553 787 112 

Vedoucí vychovatelka:          Helena Cihlářová

Provoz školní družiny:                                                                                                                                                                   Ranní družina:                6:30 - 7:35                                                                                                                                       Odpolední družina:        11:25 - 16:00

Nabídka kroužků ve školním roce 2020/2021:                                                                                                                          Čtenářský klub                                                                                                                                                                          Výtvarný kroužek                                                                                                                                                                              Klub deskových her                                                                                                                                                                    Kroužek anglického jazyka                                                                                                                                                                    Počítačový kroužek                                                                                                                                                                                Dramatický kroužek                                                                                                                                                                                Hudební kroužek                                                                                                                                                                      Sportovní kroužek                                                                                                                                                                  Sportovní gymnastika