Obecné informace

Název školy, sídlo:

Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 70999651

Adresa mateřské školy: Školní 53, 747 41 Branka u Opavy
Tel. mateřské školy: 553 787 032

Zřizovatel školy
Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

Ředitel školy:
Mgr. Jan Špička

Vedoucí učitelka mateřské školy:                                                                                                                                               Mgr. Daniela Puschová

e-mailová adresa:
ms.branka@seznam.cz

Webové stránky:                                                                                                                                                                  www.zsbranka.cz..