Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023, který se uskuteční v budově MŠ 

ve čtvrtek 5.května 2022 v době od 12,00hod. do 17,00hod.


Žádost a evidenční list k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání má zákonný zástupce možnost:

- si vyzvednout osobně v mateřské škole v době provozu - pondělí až pátek od 7,00 do 16,00hod.

- nebo si formuláře vytisknout, viz. níže přiložené soubory


Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list dítěte - oba dokumenty potvrzené dětským pediatrem, odevzdá zákonný zástupce dítěte u zápisu ve stanovený den zápisu tj. 5.května 2022 v Mateřské škole Branka u Opavy.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od dvou do šesti let. Dvouleté děti nemají na přijetí právní nárok.

Rodiče si s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dítě mladší 3 let, které přijde k zápisu k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ

Vážení rodiče,

paní MUDr. Zdeňka Houšťavová (dětský pediatr v Hradci nad Moravicí) bude čerpat v průběhu měsíce dubna dovolenou. Vzhledem k tomu, že potřebujete její potvrzení na přihlášce a evidenčním listu, je třeba návštěvu naplánovat tak, abyste to stihli v termínu. Lékařka má ze zákona na potvrzení dokumentů čas 10 dnů.

Toto upozornění se týká rodičů dětí, které jsou evidovány a navštěvují ordinaci paní doktorky MUDr. Zdeňky Houšťavové.

Dovolená 11.4.-14.4.2022