Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023 / 2024 začalo     v pondělí  4. září 2023

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2.ledna 2024.                        Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude žákům předán ve středu 31. ledna 2024

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:                                                                okres Opava 4. 3. - 8. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2024.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Zápis do 1. třídy základní školy se uskuteční v měsíci dubnu 2024.