Organizace školního roku 2021/2022 

Období školního vyučování ve školním roce 2021 / 2022začne ve středu 1. září 2021

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října až pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2.ledna 2022.                        Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude žákům předán v pondělí 31. ledna 2022

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:                                                                okres Opava 21. 2. - 25. 2. 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna a pátek 15. dubna 2022.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.

Zápis do 1. třídy základní školy se uskuteční v měsíci dubnu 2022.