Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022 / 2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října až pátek 28. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2.ledna 2023.                        Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Výpis z vysvědčení za první pololetí bude žákům předán v úterý 31. ledna 2023

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:                                                                okres Opava 27. 2. - 5. 3. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna a pátek 7. dubna 2023.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Zápis do 1. třídy základní školy se uskuteční v měsíci dubnu 2023.