Informace o Mateřské škole


Mateřská škola v Brance u Opavy je školou s dlouholetou tradicí. Nachází se v centru obce společně s Kulturním domem , Požární zbrojnicí a Základní školou. Vše je situováno na pravém břehu řeky Moravice, která společně s množstvím pečlivě udržované zeleně vytváří malebné prostředí obce. Za budovou mateřské školy se nachází dostatečně velká zahrada vybavena pískovištěm, průlezkami, houpadly a hrazdičkami pro pohybové vyžití dětí. Celý prostor nabízí dostatek zastínění pro horké letní dny. Na celé ploše jsou rozmístěny lavičky a stoly, které dětem poskytují odpočinek a dle výběru také klidové hry. Také se nabízí využití různých vycházek do okolí , pozorování přírody, blízkého lesa, řeky Moravice se splavem, ale také vlakového nádraží. Okolí mateřské školy má své kouzlo v každém ročním období a nabízí dostatek podnětů pro rozvoj dětské osobnosti a jeho estetického cítění.

Ve mateřské škole jsou pro děti v průběhu celého dne připraveny rozmanité činnosti, které vyplývají ze "Školního vzdělávacího programu". O veškerých činnostech jsou rodičům poskytovány informace na nástěnkách v šatnách či na webových stránkách.

Děti získávají vědomosti a dovednosti ve všech oblastech a to přiměřenou a hravou formou, aby je zaujaly a byly pro ně přínosem do dalšího života. Dle možností se stále snažíme zpříjemňovat a esteticky upravovat prostředí, ve kterém děti tráví většinu dne.

Režim dne je přizpůsoben potřebám a věku dětí. Těm menším je poskytováno více hravých činností a odpočinku. U starších dětí se zaměřujeme na kvalitní přípravu pro vstup do ZŠ. 

Snažíme se, aby děti v naší mateřské škole byly spokojeny, ráno přicházely s úsměvem a každodenně se s očekáváním dalších pěkných zážitků vracely do kolektivu dětí.

Motto:
"Mějte vždy připraven šťastný úsměv pro děti a věnujte jim nejen svou péči, ale i své srdce."