GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: SMS-služby s. r. o.