Informace o škole


Jsme školou malotřídní - trojtřídní s 1.-5. ročníkem. Nacházíme se v centru obce Branka u Opavy. Škola vzdělává v průměru 45 dětí, a to vždy v jedné samostatné třídě a dvou třídách se spojenými ročníky. Součástí právního subjektu je také mateřská škola , která je umístěna nedaleko od školy základní a navštěvuje ji 42 dětí.

Organizace je zřízena Obcí Branka u Opavy se sídlem ředitelství Školní 58, 74741 Branka u Opavy jako příspěvková organizace. Subjekt vznikl sloučením základní a mateřské školy v roce 2003.

Škola je po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2005. V budově jsou tři třídy, tělocvična, jídelna s výdejnou stravy a v podkroví školní družina. U školy je školní zahrada a moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, zahradní altán a venkovní tzv. Živá učebna. Škola má světlé, čisté a estetické prostory, prostorné třídy vybavené interaktivními tabulemi s dataprojektory, výškově stavitelným nábytkem a kobercem, který slouží k odpočinku dětí. 

Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.