Historie školy

Za vlády císaře Františka Josefa II. v roce 1871 byla otevřena pro žáky z Branky obecná škola u kaple. Jednalo se o definitivní školní odloučení od Hradce, ale pro nedostatek učitelů se vyučování muselo suplovat učiteli z Hradce.

Teprve v roce 1873 byla škola vedena jako samostatná jednotřídka. Pro velký počet žáků v roce 1911 místní školní rada školu rozšířila na dvojtřídní a rozhodla, že je třeba postavit školu novou.

Tak byl 20.8.1912 položen základní kámen k výstavbě školy současné. Této slavnostní akce se zúčastnil také významný slezský básník Petr Bezruč, který byl právě na prázdninách u tehdejšího řídícího učitele Čeňka Kanclíře. V září 1913 byla škola slavnostně otevřena. Původní název školy: Národní škola Petra Bezruče.

Významné osobnosti, které řídily chod školy:

                  - řídící učitel Čeněk Kanclíř
                  - řídící učitel Bohumil Tomšík
                  - ředitel Antonín Černoch


V roce 2003 byla základní škola sloučena s mateřskou školou v jeden právní subjekt pod názvem Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace