Desatero školy


Cílem naší školy je vychovávat zdravé, sebevědomé a samostatné děti, které vidí svět v souvislostech, umí spolupracovat a řešit problémy. K tomu nám pomáhá naše desatero.

 •  1) Naše škola je bezpečným místem

 •  2) Respektujeme zde individualitu dětí - každý  
 •       jsme prostě jiný

 •  3) Škola rozvíjí potenciál každého žáka

 •  4) Chceme rozvíjet čtenářské, logické, výtvarné a 
 •       sportovní dovednosti

 •  5) Ve škole jsme rádi

 •  6) Učení je zábava

 •  7) Chyb se nebojíme

 •  8) Jsem rádi, že jsme na venkově

 •  9) Rodiče jsou součástí týmu

 • 10) Nízký počet dětí ve třídách