Aktuality

 

Pro více informací klikněte vždy na nadpis článku.

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním školním roce jsme se účastnili soutěže škol ve sběru hliníku. Již dlouhé roky patříme k úspěšným školám a pravidelně se umisťujeme na předních místech. Nejinak tomu bylo i letos. V kategorii největší odevzdané množství na žáka jsme obsadili 2. místo a v kategorii celkově odevzdané množství jsme...

Dnes se na mě obrátilo několik rodičů a občanů Branky u Opavy s otázkou: "Co je pravdy na tom, že chci opustit školu a ucházel jsem se o místo ředitele školy v Hradci nad Moravicí nebo v Žimrovicích?". Nevím, kdo vypustil takovouto fámu mezi lidi, a co k tomu dotyčného vedlo, ale s klidným vědomím mohu konstatovat,...

Stejně jako v předešlých letech připravujeme na závěr letních prázdnin pro děti školní příměstský tábor. Tábor se bude konat v termínu 17.8.2020 (pondělí) až 21.8.2020 (pátek). Tábor je svým programem zaměřen na sportovní hry, kola, inline brusle, výtvarné práce, hry se stavebnicemi LEGO, deskové a logické hry a turistiku (jednodenní výlet na...

Mezinárodní den dětí se poprvé slavil ve více zemích až od roku 1950. Je to den, kdy se konají po celém světě různé zábavné akce. Je třeba upozornit na práva a potřeby dětí, se kterými je v dnešní době často jednáno jako s dospělými. Jedním ze smyslů Mezinárodního dne dětí je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat...

V souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., je ředitel mateřské školy povinen pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není omezen provoz, a to odpovídající rozsahu...

Vážení rodiče, milé děti, rád bych vás touto cestou informoval, že škola je plně připravena na návrat dětí do školy viz obrázky níže.. V pondělí 25. května ukončíme distanční výuku a ve zbývajícím čase, který máme k dispozici do konce školního roku se pokusíme ve vzdělávání přiblížit co nejvíc ke standardu. Děti se vrací do pro ně známého...

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem dojde od pondělí 18.května k znovuotevření mateřské školy, které se bude řídit zvýšenými bezpečnostními a hygienickými pravidly. Zde uvádíme stručný přehled:

Vláda ČR začala s postupným rozvolňováním mimořádných opatření a stanovila harmonogram otevírání škol. Datum otevření 1. stupně základních škol je stanoven na pondělí 25. května a MŠMT k tomu vydalo písemné pokyny s názvem Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020, podle kterých budeme při otevírání školy...

Poslední dubnová noc je u nás tradičně spjatá s tzv. pálením čarodějnic. Tento zajímavý zvyk pochází z předkřesťanských dob, kdy se věřilo, že v noci z 30. dubna na 1. května mají zlé síly větší moc než kdy jindy a lidé před nimi musí ochránit nejen sebe, ale i své domácnosti a dobytek. Věřilo se, že této noci ve vzduchu létá spousta ...

V posledních dnech se množí dotazy rodičů na otevření školy a školky. Z médií se dnes a denně dozvídáme informace, které se ovšem často mění a nejsou zcela jasné. Našim vroucím přáním je brzké otevření školy i školky. Vše ovšem záleží na rozhodnutí vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. Bylo nám slíbeno, že do konce měsíce...