Aktuality

 

Pro více informací klikněte vždy na nadpis článku.

V polovině měsíce června děti obdržely informace k přihláškám ke stravování pro školní rok 2021 / 2022, v tomto znění:

Nástup na tábor v 8:00, vyzvednutí dětí v 16:00. Při pondělním nástupu je potřeba odevzdat čestné prohlášení (naleznete jako přílohu). Při pondělním nástupu provedeme testování antigenním testem, stejně jak tomu bylo v průběhu školního roku. Děti, které prodělaly onemocnění COVID-19 a neuplynulo 180 dní od jeho zjištění se testovat nemusí. V...

Již řadu let se naše škola pravidelně zapojuje do soutěže škol ve sběru hliníku. Během této doby jsme si zvykli na to, že patříme k úspěšným školám a pravidelně se umisťujeme na předních místech. Nejinak tomu bylo i loni, kdy jsme v kategorii největší odevzdané množství na žáka obsadili 2. místo a v kategorii celkově odevzdané množství hliníku jsme...

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest, kterým se oproti současnosti mění následující: - Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy...

Vážení rodiče, milé děti, pokud máte chuť, chcete se pobavit a trochu poučit, můžete se zúčastnit akce s názvem Hravě přes Branský kopec, kterou na dny 11.6.2021 až 13.6.2021 připravuje Spolek pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy v rámci Dětského dne. V příloze naleznete ke stažení plánek a tematické pexeso.

Stejně jako v předešlých letech připravujeme pro děti ve spolupráci se ZŠ Hradec nad Moravicí příměstský tábor. Termín konání je 16.8.2021 až 20.8.2021. Zatím neznáme přesné podmínky, za kterých je možné tábory konat, ale předpokládáme, že v srpnu bude situace již dobrá. Přihlášky děti obdržely koncem dubna a již dnes máme tábor zcela zaplněn. A na...

Děti jsou naše budoucnost, na dětech nám záleží a nejsou nám lhostejné stejně jako naše budoucnost. Níže přikládáme několik rad a inspiraci, jak podporovat a zdravě rozvíjet děti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se mění stávající opatření, a to následovně: - mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou...

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno novelizované opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 17.5.2021. Tímto opatření se mimo jiné mění následující: - ve školních družinách na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení - ruší se povinnost homogenních...