Připravované akce v říjnu 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA


Od 1. října jsme se opět zapojili do soutěže ve sběru hliníku. V loňském školním roce jsme obsadili 1. místo v celkově nasbíraném množství a 2. místo v přepočtu na žáka. Věřím, že i letos díky vaši pomoci budeme opět úspěšní.

Stejně jako v předešlých letech zahajujeme od 1. října sběr kaštanů. Kaštany mohou děti nosit v průběhu celého měsíce října.

Pokud nám to zavedená hygienická opatření dovolí, zahájíme 13. října další ročník Školní sportovní ligy.  V prvním kole je připraven běh na 1000 metrů.

Od středy 28. října do pátku 30. října jsou podzimní prázdniny.


ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Ve sportovním kroužku se mohou žáci těšit na veselé sportovní akce se spoustou her a zábavy. Uskuteční se Odpoledne se zvířátky a veselé Halloweenské hrátky.

Pro žáky uspořádáme 9. října zábavné odpoledne ,,Puclování". Cílem akce bude procvičení představivosti a trpělivosti při skládání různých druhů puzzle.

Výtvarnou soutěž s názvem ,,Veselá houba" uspořádáme pro děti z výtvarného kroužku 20. října.

Ve školní družině probíhá sbírka prodejem výrobků pro organizaci ŽIVOT DĚTEM, o.p.s., která se zaměřuje na podporu a pomoc nemocným dětem z celé České republiky.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pokračujeme ve sběru hliníku. Děkujeme, že jste na nás nezapomněli ani v době uzavření školy a také o letních prázdninách. Již nyní máme uskladněný sběr pro školní rok 2020/2021. Věříme, že díky Vám budeme opět úspěšní. Jen tak dále!!!

Zahajujeme činnost zájmových aktivit:

Gymnastika bude probíhat každý týden ve středu od 10,15 do 11,30 hodin v ZŠ pod vedením pana ředitele Mgr. Jana Špičky.

Výtvarná aktivita bude 2x v měsíci v odpoledních hodinách od 14,15 do 15,00 hodin. Přesný termín bude vždy upřesněn vývěskou v šatně II.třídy. Povedou ji Alice Štalcerová a  Jitka Týnová.

Angličtina bude 2x v měsíci v odpoledních hodinách od 14,15 do 15,00 hodin. Povedou ji Šárka Jarošová a Lucie Plachká.

26.října v 9,00 hodin nás navštíví divadélko Smíšek s pohádkou "Jak dědek s babkou měnili". Budeme vybírat 60,- Kč. Přiveďte tento den děti tak, aby stihly začátek představení, který je v 9,00 hodin.

V průběhu měsíce: 

- uspořádáme projektový týden "Dýňování". Bude to dopoledne plné výtvarného tvoření, básní, písní, her, pohádek a dobré nálady. Vyzdobené dýně nás přesunou do podzimního času. Termín upřesníme.

-  v případě příznivého počasí budeme pouštět draka 

uspořádáme vycházku do podzimní přírody