Připravované akce v květnu


Základní škola

Konání jiných akcí než vzdělávání homogenních skupin je zakázáno.


Školní družina

První květnový týden proběhne výtvarná dílnička s názvem Maminky mají svátek, ve které si děti vyrobí různá přáníčka a drobné dárky pro maminky.

Program činností ve školní družině je zaměřen v květnu na ochranu přírody a životního prostředí, k tématu připravujeme několik aktivit.

V naučném odpoledni na téma: Co s domovním odpadem? se budeme zabývat tříděním, ukládáním a recyklací domovního odpadu.

V Ekohrátkách využijeme k hrám a soutěžím použitý materiál z domova a nebude chybět ani tvořivá Ekodílna s výrobou dekorací ze zbytkových a vytříděných materiálů.