Připravované akce v září 

V úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku 2020/2021. Nové prvňáčky přivítáme v budově základní školy, kde je pro ně připraven krátký program a seznámení se školou. Žáci druhého až pátého ročníku zahájí školní rok se svými vyučujícími ve třídách.

Ve středu 2. září žáci obdrží všechny sešity, učebnice a rozvrh hodin. Třídní učitelé je seznámí se školním řádem, poučí o bezpečnosti a bude zahájena výuka.  

Ve čtvrtek 4. a v pátek 5. září bude probíhat výuka podle rozvrhu hodin.

Od středy do pátku bude výuka v jednotlivých ročnících končit následovně:                                                                        1. ročník:       9:30                                                                          2. ročník:     10:30                                                                          3. ročník:      11:30                                                                          4. ročník:      11:30                                                                          5. ročník:       11:30                             

Od středy 2. září bude zahájena činnost školní družiny.

V úterý 8. září v 15:00 proběhne ve škole schůzka s rodiči žáků 1. ročníku. 

24. září v 16:00 se v budově školy uskuteční společná členská schůze Spolku pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy.  


ŠKOLNÍ DRUŽINA - ZÁŘÍ

V září pravidelně opakujeme s dětmi pravidla bezpečnosti při všech činnostech ve škole, hrách na hřišti i v přírodě. Proběhne vzdělávací odpoledne na téma dopravní výchovy s názvem Bezpečně do školy, ve kterém si zopakujeme pravidla bezpečnosti na silnicích pro chodce a cyklisty.

Podle počasí uspořádáme oblíbenou hru Šipkovanou s hledáním pokladu. Úkoly hry budou zaměřeny na znalosti o našem okolí a přírodě.

Připravujeme pracovní a výtvarnou dílnu s názvem Tvoření do školy. Děti si vyrobí drobné dekorace a pomůcky z různých materiálů: stojánky na tužky, záložky, obaly na knížky.

Zájmové kroužky budou probíhat v letošním školním roce od 21. září 2020.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA - ZÁŘÍ

1. září - zahájení školního roku, přijetí nových dětí a seznámení s novým prostředím a zaměstnanci školy.

24. září v 16:00 se v budově školy uskuteční společná členská schůze Spolku pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy. Srdečně Vás zveme a věříme, že si uděláte čas a přijdete mezi nás.

24.září nás rovněž navštíví hudební divadlo "Letadlo" s cestovatelskou pohádkou. Vybíráme 60,-Kč.

V měsíci září začneme opět sbírat HLINÍK. Ve sběru hliníku jsme v loňském školním roce 2019/2020 byli velmi úspěšní a získali jsme 1. místo v kategorii "celkově největší odevzdané množství hliníku" a 2.místo v kategorii "největší odevzdané množství hliníku na žáka". To vše je spojeno také s finančním ohodnocením. Peníze využijeme na zakoupení pomůcek a hraček pro děti. Nádoby ke sběru jsou opět umístěny v prostorách vestibulu školy. Předem děkujeme za aktivní zapojení do akce.

Kolektiv ZŠ a MŠ Vám všem přeje šťastné vykročení do nového školního roku 2020 / 2021.