Připravované akce

Základní škola

4. září - od 8:00 proběhne v altánu školy slavnostní zahájení školního roku                                  2023/2024

5. září až 8. září - výuka žáků 1. ročníku bude probíhat do 9:30, pak děti přecházejí    do školní družiny. Ostatní ročníky mají výuku do 11:25.  V úterý budou probíhat třídnické práce a od středy 6. září se budeme učit podle rozvrhu hodin.

12. září - první vyučovací hodinu proběhne pro žáky 1. až 3. ročníku beseda s Policií ČR s názvem "Majáček - policejní rádce".  

                                                      

Školní družina

V úterý 5. září bude zahájen standardní provoz školní družiny. Ráno od 6:15 do 7:30 a odpoledne po ukončení výuky až do 16:30 hodin.

Program akcí bude doplněn.

Kroužky budou zahájeny od pondělí 2. října.Mateřská škola

Během měsíce září se v malém oddělení seznámíme s novým prostředím, třídou a pravidly. Budeme rozvíjet komunikaci v kolektivu, oslovovat kamarády jménem a učit se jim naslouchat. Dále se seznámíme s režimem dne doma i ve školce.              V závěru měsíce si budeme povídat o všem, co můžeme vidět v zahradě.

Ve velkém oddělení se zaměříme na dopravu, dopravní prostředky a bezpečnost na silnici.

Plánované akce:

13. září - v 8:30 hod přijede Divadlo Letadlo. Na představení vybíráme 80,- Kč.

19. září - od 9:00 do 11:00 hod proběhne vzdělávací akce s názvem Vitaminátor – Sadařův rok na téma Podzim. Na akci vybíráme 100,- Kč