Připravované akce v únoru 


Základní škola

Dle usnesení vlády ČR pokračují školy v distanční formě výuky. Standardní prezenční výuka se týká pouze žáků 1. a 2. ročníku. Žáci 3., 4. a 5. ročníku se i nadále vzdělávají formou online výuky přes aplikaci google classroom. Rozvrh hodin naleznete v zákožce Distanční výuka.

Konání jiných akcí než vzdělávání homogenních skupin je zakázáno.


Školní družina

V únoru se mohou žáci ve školní družině těšit na zábavné i naučné akce. Odpoledne s hádankou prověří důvtip a logické myšlení. Pro žáky budou nachystány různé hlavolamy, kvízy, bludiště a křížovky.

V zábavné akci ,,Když přijde návštěva" se zaměříme na stolování a úpravu stolu k různým příležitostem, žáci si také vyrobí dekorace k oslavě narozenin.

V Tradicích masopustu žáky seznámíme s historií těchto lidových svátků i s vesnickými masopustními zvyky, a pak se společně pustíme do výroby veselých masopustních masek