Historie mateřské školy

Naše mateřská škola začala fungovat z podnětu a potřeb rodičů krátce po ukončení 2. světové války a byla slavnostně otevřena 1. května roku 1946.

V roce 1966 po provedení rekonstrukce se stala jednotřídní mateřskou školou s celodenním provozem. Součástí školy byla také školní jídelna.

Od 1. dubna 1970 požadavky rodičů na umístění svých dětí do školního zařízení vzrostly a kapacita mateřské školy byla rozšířena. Mateřská škola začala fungovat jako dvojtřídní s celodenním provozem.

Od 1. dubna 1996 v důsledku snížené populace v obci a nových ekonomických podmínek byl provoz mateřské školy v dopoledních hodinách dvojtřídní a odpoledne jednotřídní.

V následujících letech se úbytek dětí ještě prohloubil a od listopadu roku 2000 se škola znovu, jako na počátku, stala školou jednotřídní. 

Zásadní zlom v historii školy nastal v lednu roku 2003, kdy byla mateřská škola sloučena se základní školou v jeden právní subjekt pod názvem Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace.