Doučování žáků škol

01.09.2021

ZŠ Branka u Opavy je zapojena do projektu: Doučování žáků škol - v rámci realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Popis a cíle programu:

Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Zvýšená podpora při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

Financování programu:
Finanční prostředky jsou poskytovány z finanční podpory EU "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"