Digitalizujeme školu

13.03.2024

Dosažení cíle č. 172 zakoupení digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

Dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti). 

Dosažení cíle č. 174  zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedené nových vzdělávacích programů v oblasti IT.