Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

05.03.2020

   Termín zápisu:              2. 4. 2020                                        

Základní informace:

  • zápis se bude konat v budově ZŠ - ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hod
  • nejdříve bude zkontrolován rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
  • následná část zápisu bude probíhat hravou formou, není třeba mít obavy, nejde o zkoušení ani testování
  • dobu trvání předpokládáme na 20  minut
  • k zápisu mohou vedle rodičů doprovodit předškoláka i prarodiče


Jak staré dítě musí k zápisu?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. K zápisu se tedy musí povinně dostavit děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.


Přihlášky k základnímu vzdělávání a zápisní lístky je možno vyzvednout  v MŠ  nebo v kanceláři školy, a to nejlépe do konce března.   

Žádné dodatečné pozvánky k zápisu již nebudou zákonným zástupcům školou zasílány.

K zápisu vezměte s sebou:

1) PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2) ZÁPISNÍ LÍSTEK

3) RODNÝ LIST DÍTĚTE

4) OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky vezměte s sebou:

a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo z SPC)

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

c) ŽÁDOST O ODKLAD