Zápis do 1. třídy

06.03.2024

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1.4.2024 do 30.4.2024. Zápisy k povinné školní docházce musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád).

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2024/2024 je povinný pro děti narozené od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018

Termín zápisu: čtvrtek 4. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin.

Více informací naleznete v záložce Zápis do 1. třídy ZŠ.

Mgr. Jan Špička