Zápis do 1. třídy

14.04.2023

Ve čtvrtek 13 dubna se uskutečnil Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024. Zápis je pro dítě i rodiče velkou událostí a zlomovým okamžikem. Pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je potřeba několik základních dovedností, jako jsou vyjadřování, komunikace, orientace v prostoru, základní sebeobsluha, poznávání základních tvarů a barev a samozřejmě dobrá motorika. Jsme velice rádi, že děti, které k zápisu dorazily, ukázaly, že tyto dovednosti zvládají a většina jich tedy může od září nastoupit do 1. třídy. Rozhodnutí o přijetí dítě k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 18.4.2023. Další informace týkající se zahájení povinné školní docházky budou sděleny na informativní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků v červnu.

Všem dětem přejeme, ať se jim ve škole líbí a ať jim vše jde krásně od ruky, jako při samotném zápisu. 

Mgr. Jan Špička