Zápis do 1. třídy

08.04.2022

Na rozdíl od předchozích dvou let, kdy probíhaly zápisy dětí do 1. třídy distanční formou, proběhl ten letošní za přítomnosti dětí ve škole. Zápis je pro dítě i rodiče velkou událostí a zlomovým okamžikem, pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je potřeba několik základních dovedností, jako jsou vyjadřování, komunikace, orientace v prostoru, základní sebeobsluha, poznávání základních tvarů a barev a samozřejmě dobrá motorika. Jsme velice rádi, že děti, které k zápisu dorazily, ukázaly, že tyto dovednosti zvládají a většina jich tedy může od září nastoupit do      1. třídy. Rozhodnutí o přijetí dítě k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 18.4.2022. Další informace týkající se zahájení povinné školní docházky budou sděleny na informativní schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků v červnu.

Jan Špička