Zápis do 1. třídy

24.03.2021

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.  Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 je povinný pro děti narozené od 1.9. 2014 do 31. 8. 2015.                  V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

V záložce Zápis do 1. třídy naleznete praktický souhrn informací, jak zápis v letošním roce proběhne. 

Jan Špička