Zájmové činnosti

01.10.2022

V pondělí 3.10.2022 zahajujeme činnost zájmových útvarů při školní družině. Děti jsou již přihlášeny a věříme, že i tento školní rok si děti odnesou spoustu pozitivních zážitků a nových zkušeností.