Výstražná stávka 27.11.2023

20.11.2023

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než vyjádřit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den budou naše škola i školka uzavřeny a oběd vám bude automaticky odhlášen.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace. Škola a školka pokládají základ tomuto celoživotnímu vzdělávání. Velmi dlouho a nesnadno jsme zaváděli nové programy, inovativní výuku, zlepšovali jsme diagnostiku, spolupráci školy s rodinou, ale také jsme velmi zapracovali na podmínkách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, postupně jsme získávali pro naše děti asistenty pedagoga. Nyní však reálně hrozí, že má dojít k výraznému poklesu počtu hodin, kdy mohou školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, a to plošně bez ohledu na potřeby konkrétních škol, dále hrozí výrazný pokles počtu asistentů pedagoga, což ovlivní vzdělávání žáků nadaných i znevýhodněných.

Naši správní zaměstnanci udržují všechny prostory v čistotě a podílejí se na zdravém i estetickém prostředí pro vaše děti. .Budoucími škrty a snižováním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, pro které bude finanční situace v dnešní době již neúnosná, ale také o kvalitu našich služeb, kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu a také čisté a estetické prostředí pro vaše děti.

Byli bychom rádi za vaši podporu a pochopení pro všechny pracovníky, kteří mají odvahu vyslovit stávkou svůj názor a bojovat nejen za kvalitní vzdělávání i prostředí pro vaše děti, ale i za lepší podmínky pro sebe, protože za svou práci si to zaslouží. Důležité však také je, že nezůstali neteční k plíživé destrukci našeho školství.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace.


Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ