Vystoupení žáků

13.12.2021

Minulý týden byl v altánu na školní zahradě instalován obecní betlém. V neděli 12.12.2021, pak byly slavnostně odhaleny nové sochy. Předvánoční atmosféru zpříjemnily svým vystoupením žáci 3.a 5. ročníku. Pásmo koled s dětmi nacvičila paní učitelka Mgr. Zora Stypová. Vzhledem k vládním omezením se bohužel nemohl uskutečnit další doprovodný program. Všem dětem a paní učitelce za přípravu a vystoupení děkujeme.

Jan Špička