Výročí 110 let školy

30.10.2023

Ve středu 25. 10. naše škola oslavila své 110 výročí. Dámě se sice nemají připomínat léta, ale naše škola může být na svůj věk hrdá. Už toho mnoho zažila, stačí nakouknout na úplné začátky, kdy 20.8.1912 byl položen základní kámen k její výstavbě. Této slavnostní akce se zúčastnil také významný slezský básník Petr Bezruč, který byl právě na prázdninách u tehdejšího řídícího učitele Čeňka Kanclíře. V září 1913 pak byla škola slavnostně otevřena. Původní název školy byl Národní škola Petra Bezruče.  V roce 2003 byla naše základní škola sloučena s mateřskou v jeden právní subjekt a nese nynější názvem Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace. Současnou moderní podobu škola získala při celkové rekonstrukci    v roce 2005. Tím však její vylepšování neskončilo. Díky projektům, do kterých se současný pan ředitel Mgr. Jan Špička zapojil, se mohla vybavit moderními vzdělávacími pomůckami a její školní zahrada dostala novou podobu.

Co v rámci 110 výročí mohli návštěvníci v této naší krásné, vznešené škole zažít?

Od ranních do poledních hodin měli možnost navštívit výuku v jednotlivých třídách. V odpoledních hodinách byl pak připraven kulturní program v podobě hudebního a gymnastického vystoupení žáků školy. Všichni přítomní si pak mohli projít naši školu   a zavzpomínat na minulá léta prostřednictvím starých fotografií či nejstarších školních kronik. Jak se škola změnila a vybavila za vedení současného ředitele Mgr. Jana Špičky se návštěvníci dozvěděli prostřednictvím prezentace v jedné z tříd nebo procházkou po škole. I pro děti byly připraveny aktivity, ve třídě si mohly zasoutěžit s rodiči či kamarády v deskových hrách    a venku si zase vyzkoušely podzimní sudoku či kimovku a jezdily s kolečky pro netradiční dráze nebo skákaly v pytli. Na všechny přítomné čekalo i občerstvení v podobě polívky, koláčů, chlebíčků, svařáku, kávy, které si mohli koupit nebo i výrobků, které upekly samy děti. Za zajištění občerstvení děkujeme firmě Catering a jídelna Raduň Šárky Kokešové - Sendlerové a Cukrárně Kamahaj, kteří nás pravidelně podporují na všech našich akcích.

Oslavy se povedly a děkujeme všem návštěvníkům a že jich bylo dosti, že svůj čas strávili návštěvou naší školičky, věříme, že se jim tady líbilo.

Co závěrem říci? Milá školo, chceme ti popřát, třídy plné veselých a zvídavých dětí, vnímavé rodiče, nakloněnou veřejnost        a vstřícného zřizovatele. Naše milá školo, máme Tě rádi.

                                                                                                                                                                    Kolektiv zaměstnanců ZŠ