Ve školní družině

01.05.2022

První polovina dubna byla věnována hlavně blížícím se velikonočním svátkům, pro děti byly připraveny veselé Velikonoční hry, ve výtvarné Velikonoční dílně žáci vyráběli velikonoční ozdoby a starší žáci navštívili Velikonoční trhy s Velikonoční tvořivou dílničkou v Opavě.                Den Země si děti připomněly naučným kvízem o ochraně přírody, zábavným Ekotvořením z vytříděného materiálu, který využily také jako netradiční sportovní náčiní v Ekohrátkách.                                                                                                                                                                  Žáci výtvarného kroužku se zapojili do výtvarné soutěže ,,Mňam, mňam, mňamky". Soutěž pořádala ŠD v ZŠ T.G. Masaryka v Opavě.           V rámci dubnového měsíce bezpečnosti proběhl Týden dopravní výchovy, ve kterém jsme společně v různých aktivitách opakovali pravidla bezpečnosti v silničním provozu pro chodce i cyklisty, různé dopravní situace a značky. Děti malovaly dopravní prostředky a značky, stavěly makety silnic, obrázky z víček, hrály stolní dopravní hry. Fotografie z akcí najdete na webových stránkách školy.

Helena Cihlářová