Uzavření mateřských a základních škol

27.02.2021

Vážení rodiče,                                                                                                                                                    vláda ČR včera v pozdních večerních hodinách rozhodla o úplném uzavření mateřských a základních škol.  Přestože o této možnosti premiér vlády několikrát hovořil, tak na sdělení důležitých informací, komunikaci s rodiči a přípravu distančního vzdělávání předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku zůstává víkend. Během soboty a neděle budou rodiče dětí MŠ o současném stavu informováni vedoucí učitelkou paní Jitkou Týnovou. Pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku platí následující informace:

- od pondělí 1.3.2021 přechází žáci na distanční formu výuky 

- rozvrh hodin bude na webové stránky vložen během neděle 28.2.2021 a zároveň bude zaslán rodičům děti emailem s dalšími důležitými informacemi a přihlašovacími údaji do Google učebny

- pro děti nachystáme boxíky se školními potřebami a případnými pomůckami, které si prosím vyzvedněte ve škole v neděli od 16:00 do 17:00

- rodiče, kteří budou potřebovat pro děti zapůjčit notebook, mohou telefonicky požádat na tel. č. 603277317. Notebook bude připraven v neděli ve stejnou dobu.

- úkoly a další informace najdete vždy na webových stránkách v záložce Distanční výuka , případně Aktuality

- s případnými dotazy se neváhejte obrátit na tel. č. 603277317


Jan Špička