Úplata za předškolní vzdělávání

26.05.2020

V souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., je ředitel mateřské školy povinen pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není omezen provoz, a to odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4, zákona č. 561/2007 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky č. 43/2006 Sb. a vyhlášky č. 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, je úplata za předškolní vzdělávání stanovena takto:

Úplata za měsíc březen 2020 činí 120,- Kč.                                                                                          Úplata za měsíc duben 2020 činí 0,- Kč.                                                                                              Úplata za  měsíc květen 2020 činí 120,- Kč.

Mgr. Jan Špička, ředitel školy