Úplata za předškolní vzdělávání - březen 2020

24.03.2020

V souladu s § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., je ředitel mateřské školy povinen pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovit výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty, která je stanovena pro měsíce, v nichž není provoz omezen, a to odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., vyhlášky č. 43/2006 Sb., a č. 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, je úplata za předškolní vzdělávání stanovena za měsíc březen 2020 ve výši 120,- Kč.