Testování ve školách a informace k provozu škol od 3.1.2022

28.12.2021

Od  pondělí 3.1.2022 se mění podmínky testování žáků a zaměstnanců škol a upravují se podmínky provozu škol a školských zařízení. Níže jsou uvedeny zásadní změny.

- v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí, žáků a zaměstnanců 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovací dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

- dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí,  žáků a zaměstnanců každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

- nově se testují i děti, žáci a zaměstnanci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

- v případě, že se dítě, žák nebo zaměstnanec testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

- I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.


Bližší informace naleznete v níže přiloženém souboru.