Světový Den zdraví

03.04.2022

Světový den zdraví je globálním dnem povědomí o zdraví, který se každoročně slaví 7. dubna. Světový den zdraví byl vyhlášen od roku 1950, kdy vznikla Světová organizace zdraví - WHO (World Health Organization). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že zdravotnické organizace se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost těchto organizací je zaměřena na prevenci zdraví, která je velmi důležitá, neboť ""Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme." S dětmi si o zdraví v tento den budeme povídat.

Jan Špička