Stravování žáků na distanční výuce

04.01.2021

Zařízení školního stravování je od 4.1.2021 v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.                                                                                                                                      Ve školní jídelně se mohou prezenčně, tzn. přímo v jídelně školy, stravovat pouze žáci 1. a 2. ročníku, kteří mají od 4. ledna 2021 standardní prezenční výuku.                                                                                                  Žáci, kteří jsou na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd. Tento oběd ovšem nesmí konzumovat ve školní jídelně. Jídlo si však mohou odebrat do jídlonosiče ve výdejním okénku. 

Pokud máte zájem o tuto formu stravování dětí,  můžete je telefonicky ke stravování přihlásit.

Jan Špička