Sportovní dopoledne v MŠ

08.10.2022

Ve čtvrtek 6..října se konalo v MŠ společné sportovní dopoledne pro 1 a 2. třídu. Program byl sestaven z tanečních bloků a soutěží. Jednotlivé disciplíny byly proloženy písničkami, na které si paní učitelky připravily jednoduchou choreografii. Děti se nejprve rozdělily do družstev a poté vyrazily plnit připravené úkoly na stanoviště. Kluci a holky si vzájemně porovnali své dovednosti v přeskakování a překračování překážek, v hodu na cíl, v běhu s balónkem okolo mety, v prolézání strachového pytle a skluzu po šikmé ploše. Při soutěžení děti předvedly skvělé výkony, sportovní nasazení a některé zvládly úkol nejtěžší, a to překonat samy sebe. 

Mgr. Daniela Puschová