Září ve školní družině

04.10.2022

V družině proběhlo vzdělávací odpoledne na téma dopravní výchovy s názvem Bezpečně do školy. S žáky jsme opakovali pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, poznávali dopravní značky, řešili dopravní situace, které mohou nastat. Využili jsme i výukový program Dopravní výchova, kde je řada zajímavých úkolů pro žáky. 

Soutěž Skládáme a kreslíme puzzle přinesla dětem zábavu při společném sestavování různých obrázků a radost z kreslení originálních dílků puzzle. 

Počasí nám koncem záři příliš nepřálo, a tak místo drakiády děti alespoň tvořily a malovaly ,,Veselého dráčka" v družinové výtvarné soutěži. Vyrobenými draky jsme si potom vyzdobili naši družinu.

                                                                                                                                                                                                               Helena Cihlářová