Škola v přírodě

24.05.2022

Ve třetím květnovém týdnu jsme se vypravili na školu v přírodě do střediska MAYA ve Zlatých horách. Počasí nám celý týden přálo, jen v úterý nám trošku zapršelo. Po příjezdu ke středisku byli žáci rozděleni do čtyř skupinek bez ohledu na věk. V těchto družinkách probíhala jejich práce v odpoledních a večerních hodinách po celou dobu pobytu. V dopoledních hodinách jsme se věnovali výuce nebo jsme využili příznivého počasí k uskutečnění výletů do okolí - navštívili jsme například Biskupskou kupu.

V průběhu školy v přírodě probíhal motivační program "Lovci pokladů". Po odpoledním klidu byla dětem promítnuta část filmu, ke které následovaly tematicky zaměřené hry. Činnosti byly zaměřeny na zlepšování fyzické kondice dětí, rozvíjely jejich kreativitu, myšlení, postřeh, pohotovost a především spolupráci ve skupinkách, kde silnější pomáhali slabším. Aktivity probíhaly vždy pod dohledem zkušených vedoucích, kteří své týmy neustále podněcovali k vyšším a lepším výkonům. Všichni žáci se vždy zapojovali do aktivit s velkým nasazením a učili se navzájem spolupracovat, tzv. "táhnout za jeden provaz". Zjistili, že každý z nás rád soutěží, ale že vůbec nezáleží na tom, kdo vyhrál a kdo byl poslední. Odměna byla pro všechny stejná a pro děti byly důležitější jejich krásné zážitky.
Úžasný týden uprostřed překrásné přírody byl ukončen ve čtvrtek večerní diskotékou spojenou s vyhodnocením celého průběhu školy v přírodě.

V pátek jsme po dopoledním učení a balení vyrazili na Zlatorudné mlýny. Zkušení průvodci nás seznámili s historií těžby zlata. Žáci si zde mohli vyzkoušet jeho rýžování a výsledky svého snažení si někteří dokonce odnesli domů. Čas zbyl i na nakoupení malých suvenýrů.

Unavení, ale šťastní a spokojení jsme se v pátek podvečer vrátili zpátky do Branky u Opavy.

Za skvělý týden patří dík všem zúčastněným a sponzorům z řad rodičů, cukrárně Kamahaj a Cateringu a jídelně Raduň Šárky Kokešové - Sendlerové.

Fotografie naleznete v naší fotogalerii a videa na našem Instagramu.