Škola v přírodě a zakončení školního roku

08.07.2023

V posledním červnovém týdnu jsme se vypravili na školu v přírodě do střediska MAYA ve Zlatých horách, kde už to děti dobře znají. Letos s námi poprvé vyrazily i děti z mateřské školy, tedy předškoláci, kteří již zvládnou týden bez rodičů. Počasí nám přálo, a tak si děti celý týden náležitě užily. V dopoledních hodinách probíhaly vycházky do přírody, kde děti pozorovaly a zkoumaly živou i neživou přírodu. Také sportovaly, soutěžily a jezdily na koních. Odpoledne pak probíhal motivační program "Harry Potter". Po odpoledním klidu byla dětem promítnuta část filmu, ke které následovaly tematicky zaměřené hry. Činnosti byly zaměřeny na zlepšování fyzické kondice dětí, rozvíjely jejich kreativitu, myšlení, postřeh, pohotovost a především spolupráci ve skupinkách, kde silnější pomáhali slabším. Aktivity probíhaly vždy pod dohledem zkušených vedoucích, kteří své týmy neustále podněcovali k vyšším a lepším výkonům. Všichni žáci se vždy zapojovali do aktivit s velkým nasazením a učili se navzájem spolupracovat, tzv. "táhnout za jeden provaz". Zjistili, že každý z nás rád soutěží, ale že vůbec nezáleží na tom, kdo vyhrál a kdo byl poslední. Odměna byla pro všechny stejná a pro děti byly důležitější jejich krásné zážitky. V úterý večer jsme opékali buřty a děti absolvovaly stezku odvahy. Úžasný týden uprostřed překrásné přírody byl ukončen ve čtvrtek večerní diskotékou spojenou s vyhodnocením celého průběhu školy v přírodě.

V pátek jsme ještě po cestě domů stihli navštívit Africké muzeum v Holčovicích a pak, i když unavení, ale šťastní a spokojení jsme se vrátili zpět do Branky u Opavy, kde jsme si rozdali vysvědčení a společně vyprovodili naše páťáky na jejich další školní pouť. 

Za skvělý týden patří dík všem pedagogům i dětem.

Za celý školní rok pak chci touto cestou ještě poděkovat všem sponzorům z řad rodičů, cukrárně Kamahaj, Cateringu a jídelně Raduň Šárky Kokešové – Sendlerové, Spolku pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy a vedení Obce Branka u Opavy za osobní, materiální a finanční pomoc a podporu při naši nelehké práci.

Všem také přeji krásné a slunné léto plné příjemných zážitků.

 Mgr. Jan Špička