Roušky budou povinné ve škole všude mimo třídy

09.09.2020

Dle informací Ministerstva zdravotnictví České republiky budou od čtvrtku 10.9.2020  povinné roušky uvnitř všech budov v České republice. Toto opatření, které má mít platnost pro společné vnitřní prostory pro celou Českou republiku, tak je podle informací Ministerstva zdravotnictví koncipováno v duchu opatření, které bylo ve školách avizováno v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být na chodbách a ve společných prostorách.. V podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód.

V praxi to tedy znamená:                                                                                                                               - Do školy je zakázán vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, těmto příznakům však bude věnována zvýšená pozornost.

- Do budovy školy bude umožněn vstup pouze s rouškou. Nařízení nově platí také pro žáky a zaměstnance školy.

- U vstupu do budovy, v každé učebně, jídelně, oddělení ŠD a tělocvičně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.

- Každý si po příchodu do školy v co nejkratším čase umyje důkladně ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou.

- Je zajištěno bezpečné osušení rukou - jednorázové papírové ručníky.

- Žáci se zdržují ve svých třídách. Výuka probíhá bez roušek. Při pobytu na chodbách a ve společných prostorách se všichni pohybují jen v rouškách.

- Během dne bude probíhat pravidelný úklid a dezinfekce podlahových ploch, lavic, klik, madel a hygienických zařízení.

-  Školní stravování dětí je zajištěno podle rozvrhu tříd.

- Do jídelny žáci přicházejí s rouškou, kterou si během stravování odloží.

- Žáci nemají samoobslužný výdej příborů, tácků, skleniček apod. Toto bude jednotlivým žákům vydávat pověřený zaměstnanec školy.

- Po odchodu třídy bude vždy provedena dezinfekce stolů.