Putování za světýlkem

07.11.2021

Po roční přestávce jsme opět přivítali účastníky Putování za světýlkem. Počasí nám tentokrát přálo, a tak téměř sedm desítek dětí ze školy a školky dorazily se svými rodiči na start naši tradiční akce. Děti byly vybaveny lampiony, lucernami a některé dokonce světelnými řetězy, aby se nebály tmy. Na trase dlouhé téměř 2 km, kterou lemovaly zapálené svíce, bylo pro děti připraveno deset stanovišť se strašidelnými bytostmi, na kterých děti plnily jednoduché úkoly. Po návratu do školy děti obdržely pamětní list, teplý čaj a malou sladkost na doplnění energie. Pro rodiče byl pro zahřátí připraven čaj a svařené víno. Spokojenost a radost v dětských tvářích svědčily o úspěchu této akce, která přispívá ke kulturnímu dění v obci, podporuje komunitní život, rozvíjí fantazii a svou atmosférou stmeluje občany. Za přípravu akce patří poděkování kolektivu zaměstnanců základní školy a mateřské školy,  rodičům, kteří se na akci s námi podíleli a cukrárně Kamahaj, která dodala sladkou odměnu. Akce proběhla za finanční podpory z programu MALÝ LEADER MAS Opavsko. Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Jan Špička