Putování se světýlkem

05.11.2022

Po roce jsme opět putovali se světýlkem. Počasí nás napínalo do posledních chvil, ale přesto téměř osm desítek dětí ze školy a školky dorazilo se svými rodiči na start naši tradiční akce. Děti byly vybaveny lampiony, lucernami a některé dokonce světelnými řetězy, aby se nebály tmy. Na trase dlouhé téměř 2 km, kterou lemovaly zapálené svíce, bylo pro děti připraveno jedenáct stanovišť se strašidelnými bytostmi, na kterých děti plnily jednoduché úkoly. Po návratu do školy děti obdržely pamětní list, teplý čaj a malou sladkost na doplnění energie. Pro rodiče byl pro zahřátí připraven čaj a svařené víno. Spokojenost a radost v dětských tvářích svědčily o úspěchu této akce, která přispívá ke kulturnímu dění v obci, podporuje komunitní život, rozvíjí fantazii a svou atmosférou stmeluje občany. Za přípravu akce patří poděkování kolektivu zaměstnanců základní školy a mateřské školy, rodičům, kteří se na akci s námi podíleli a cukrárně Kamahaj, která dodala sladkou odměnu. Fotografie naleznete v naší fotogalerii. 

Mgr. Jan Špička