Provoz školy od 18.11.2020

12.11.2020

Vážení rodiče, milé děti,                                                                                                                          včera oznámil ministr školství dobrou zprávu, a sice, že 18. listopadu se do našich škol vrátí žáci 1. a 2. ročníků. Návrat nebude probíhat po patnáctičlenných skupinkách jako na jaře, ale vrátí se zpět celé třídy. Děti z různých tříd se však nesmí potkávat. Výuka bude probíhat za přísných epidemiologických opatření.  Roušky budou povinné po celou dobu výuky, a to jak ve třídách, tak i ve společných prostorách. Ze zkušeností mohu říci, že vhodnější jsou roušky látkové, a to nejméně dvě na jeden den. Pro eliminaci rizika je důležité také větrání. Bude proto ještě větší tlak na větrání, a to i během výuky, respektive v polovině výuky. Pro 1. a 2. třídy se obnoví také družiny a v provozu budou i školní jídelny. Hudební a tělesná výchova nebude. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.                                                                                                           

Níže uvádím základní pravidla:                                                                                                                       - Ve školách je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.                                       - Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.                                                  -  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak     neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedochá-       zelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.                                                                                                 - Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou     dobu pobytu ve škole.                                                                                                                            - Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.                                                                                  - Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních      prostorách i mimo areál školy.                                                                                                                      - Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.                  - Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.            - Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb,      které neslouží pro veřejnost.                                                                                                                   - Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:                                                                                   • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,                                                                                                 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby                                                                   • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než e míst k sezení,                                                   • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce.                                                       - Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby           konzumace stravy.                                                                                                                                       -  Vše ostatní se řídí podle Informací k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke                  COVID-19

Situace určitě není jednoduchá, ale pro přípravu a co nejbezpečnější průběh uděláme maximum a věřím, že společně vše zvládneme.

Jan Špička