Preventivní program na podporu dobrých vztahů 

05.10.2023
Dne 5. 10. k nám zavítaly paní z neziskové opavské organizace Eurotopia, která se zabývá preventivními programy zaměřenými na chování dětí při krizových situacích. Našim dětem, vzhledem k jejich věku, jsme vybrali preventivní program na podporu vzájemných vztahů a komunikace mezi sebou.  
Každý ročník zvlášť absolvoval dvouhodinový program, kde si děti vyzkoušely, jak umí mezi sebou komunikovat, spolupracovat, dohodnout se, respektovat či spolehnout se na druhého. Opravdu se zde každý ukázal v tom „pravém světle“, vyplynuly jeho povahové rysy, vlastnosti a kdo je či není kamarád.  
Zpětnou vazbu a postřehy budou zaslány elektronicky. Jsme zvědaví, jestli se názory odbornic budou shodovat s našimi postřehy ve škole.

Zora Stypová