Předání vysvědčení

25.01.2021

Po ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům vydán výpis z vysvědčení. Datum fyzického předání výpisu dětem je však závislé na přítomnosti dětí ve škole. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

V praxi to tedy znamená, že žáci prvního a druhého ročníku, kteří jsou přítomni ve škole obdrží výpis z vysvědčení v řádném termínu, a to ve čtvrtek 28.1.2021. 

Žákům třetího, čtvrtého a pátého ročníku a jejich zákonným zástupcům sdělí škola dne 28.1.2021 obsah výpisu emailovou poštou a výpis předá žákovi při nejbližší možné příležitosti, když bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání, nejpozději však třetí vyučovací den od chvíle, kdy se žák osobně dostaví do školy.

Na pátek 29.1.2021 jsou vyhlášeny jednodenní pololetní prázdniny. 

Jan Špička