Pořad ČT2 - UčíTelka

16.03.2020

Vážení rodiče,                                                                                                                                          hledáme alternativy k domácímu vzdělávání. Jednou z takovýchto možností je také nový pořad České televize, která spustila od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.       Zábavně-vzdělávací program UčíTelka... (kdy děti učí televize) vznikl s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej bude prozatím vysílat po dobu jednoho měsíce. "V době mimořádných opatření a uzavření škol v celé České republice tak nabízí dětem alternativu, která může doplnit jejich samostudium. A také ulehčit rodičům.                                                      Každý všední den od 9:00 startuje vyučování. Každý učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, aby umožnilo rodičům přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti,"

Jde samozřejmě pouze o doplněk a vhodnou inspiraci pro Vás rodiče k samostudiu dětí.

O dalších výukových programech a možnostech Vás budu průběžně informovat na našich webových stránkách v sekci Aktuality a Práce na doma.

Jan Špička