Pasování prvňáčků na čtenáře

17.04.2023

Naši prvňáčci již znají všechna písmenka a tudíž nastal čas, stát se pravým čtenářem. Slavnostní pasování se konalo v Městské knihovně v Hradci nad Moravicí. Pro děti byl tento zážitek znásobněn setkáním se známou dětskou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, která jim zábavnou formou představila pár svých knih. Děti se dozvěděly, jak se ke knížce chovat, hádaly vysněná povolání pomocí básní, hádankou různých předmětů složily z počátečních písmen slovo KNIHOVNA a vrcholem bylo pasování na čtenáře samotnou spisovatelkou doprovázené slovy:

"Už znáš všechna písmena,

tak slova z nich složená.

Umíš všechna správně číst,

vždy i přečteš každý list.

Protože čteš hezky hbitě,

na čtenáře pasuji tě."

Z rukou paní ředitelky PhDr. et Mgr. Markéty Beyerové převzaly děti památeční knihu s věnováním a vlastnoručním podpisem Zuzany Pospíšilové.

Následovala samotná návštěva knihovny, kde se z úst paní knihovnice dozvěděly všechny informace a pravidla knihovny a na závěr si s nadšením prolistovaly a prohlédly pár knih. Děti odcházely s velkým nadšením a slíbily, že brzy knihovnu navštíví i s přihláškou opravdového čtenáře.

                                                                                                                                                                              Mgr. Zora Stypová