Opětovné uzavření škol

13.10.2020

Vážení rodiče, bohužel došlo k tomu, co si nikdo z nás nepřál. Z důvodů zhoršující se epidemiologické situace rozhodla vláda ČR o opětovném dočasném uzavření všech škol v ČR, a to včetně 1. stupňů ZŠ. Tato situace nastala i přes dlouhodobé ujišťování, že 1. stupně škol se zavírat nebudou. Nám tedy nezbývá, než opět přejít na distanční výuku a věřit, že to potrvá jen zmiňovaných 14 dnů.

Děti dnes ve škole obdrží informace o tom, jakým způsobem bude výuka probíhat. Informovat budeme samozřejmě taky rodiče. Na středu až pátek dostanou děti zadány úkoly, případně jim budou distribuovány pracovní materiály.  Přednostně bude výuka zaměřena na jazyk český, matematiku a jazyk anglický. Zároveň intenzivně pracujeme na technologiích distanční výuky tak, aby byla přístupná co největšímu počtu žáků. Do konce týdne všichni obdrží potřebné informace včetně rozvrhu distanční výuky po ročnících. 

Situace není jednoduchá. Mezi dětmi jsou znatelné rozdíly ještě z první vlny distanční výuky, každý z nás má jiné technické možnosti, školy se nyní zavírají již brzy po zahájení školního roku, ale přesto věřím, že společným úsilím to zvládneme. 

Jan Špička