Opětovné otevření mateřské školy

07.05.2020

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem dojde od pondělí 18.května k znovuotevření mateřské školy, které se bude řídit zvýšenými bezpečnostními a hygienickými pravidly. Zde uvádíme stručný přehled:

  • děti budou zaměstnanci školky přebírat ve dveřích budovy
  • dětem bude měřena tělesná teplota a po převlečení si děti důkladně umyjí ruce
  • každé dítě bude mít sebou pro případné použití vlastní čistou roušku
  • budou využívány desinfekční prostředky a papírové ručníky
  • bude dodržována zvýšená hygiena a desinfekce všech prostor
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, kašel teplota nesmí vstoupit do MŠ
  • bude probíhat běžné stravování - teplá strava
  • stravování se bude řídit přísnými hygienickými opatřeními
  • zákonný zástupce při prvním příchodu do MŠ odevzdá podepsané "Čestné prohlášení" o neexistenci příznaků a o rizikových faktorech.

V příloze naleznete celý pokyn vydaný MŠMT a vzor čestného prohlášení.

Další podrobné informace vám budou předány v příštím týdnu. S případnými dotazy se můžete obracet na telefon 739134878.

Jitka Týnová