Návštěva předškoláků

17.03.2022

Jako každý rok nás dne 17. března 2022 navštívili ti nejstarší z mateřské školy - předškoláci. Po počátečním seznámení, vytleskání svých jmen, děti hledaly v kruhu první písmeno svého jména, také vymýšlení dalších slov s tímto písmenem jim šlo opravdu výborně. Poté si na chvíli odpočinuli, protože sledovali, jak naši prvňáčci zvládají hledání slov na koberci , zadané různými metodami (slovem, zvukem, pomocí slabičné stavby, popisem apod.).

Při dalších činnostech už pracovaly všechny děti dohromady. Prvňáci četli, předškoláci ukázali obrázek, který odpovídá přečtené větě (čtení s porozuměním). Téměř všichni předškoláci poznali své písmenko na obrázku. Také uvolňování ruky je velmi důležité, společně jsme se naučili 3 říkanky ke grafomotorickým cvikům.

Nejvíce asi předškoláky bavila hra na pány a paní učitelky, kdy zkoušeli prvňáčky ze psaní (samozřejmě s obrázkovou oporou). Jsem ráda, že prvňáčci obdrželi jen samé jedničky.

Práce ve dvojicích s pěnovými kostičkami také všechny zaujala. Procvičovali jsme počítání do 5. Přines, dopočítej, kolik chybí, kolik ještě musíš přinést, kdo má víc apod.

Za skvěle odvedenou práci si mohli všichni společně pohrát v družině, kde je čekala sladká dobrota a pití.

Děti práce velmi bavila, je vidět, že jejich příprava na 1. třídu probíhá opravdu svědomitě, tím patří dík i paním učitelkám ze školky. 

Mgr. Zora Stypová