Návštěva předškoláků v 1. třídě

23.02.2023

Dne 23. února nás navštívili naši předškoláci. Na vlastní kůži si vyzkoušeli vyučovací hodinu prvňáků. Nejprve jsme si vytleskávali svá jména, říkali první písmena a vymýšleli na ně další slova. Poté jsme se rozdělili do dvojic (prvňák a předškolák) a luštili obrázkové rébusy. Dalším úkolem bylo rozpoznat překrývající se obrázky, které prvňáčci zapsali na kartičky. Po zamíchání se potom navzájem hledali, prvňáčci četli a předškoláci říkali názvy obrázků. Následovaly také matematické úkoly, dopočítávání, přinášení příslušného počtu koleček a také prvňáčci ukázali, jak umí počítat. Následně se z předškoláků stali páni učitelé, kteří kontrolovali správnost napsaného písmena. Konec hodiny jsme završili společným potleskem a "placákem" na stvrzení dobře odvedené práce. Odměnou pro všechny byla upečená buchta a společné hraní ve školní družině.

                                                                                                                                                                                                      Mgr. Zora Stypová