Návštěva divadla

01.10.2022

V rámci kulturního vzdělávání dětí, jsme s prvňáčky a druháky navštívili 30. 9. 2022 Slezské divadlo Opava. Zhlédli jsme dětský muzikál Popelka, který děti vnesl do děje klasické pohádky o Popelce. Muzikál děti velmi upoutal, protože střídání mluveného a zpívaného slova udrželo u dětí pozornost.                                                                                                                                                                                                Po představení nám pí. Fryčková zařídila prohlídku zákulisí, kde děti se zaujetím pozorovaly uklízení kulis a přednášku o různých povoláních, která v divadle pracují. Velkým zážitkem bylo setkání s některými herci z představení. Děti hádaly, kterou postavu asi hráli a také si vyzkoušely masku medvěda ze hry Máša a medvěd.                                                                                                                                                                      Na závěr jsme si ještě zazpívali společně s jednou herečkou písničku Prší, prší a vydali se v duchu této písně na nádraží a směr domů.

Mgr. Zora Stypová