Návrat žáků k prezenční výuce 30.11.2020

25.11.2020

Vážení rodiče, milé děti, rozhodnutím vlády se v pondělí 30.11.2020 do školy vrátí všichni žáci 1. stupně ZŠ, tedy k žákům 1. a 2. ročníku, kteří jsou ve škole od 18.11.2020 se připojí žáci 3., 4. a 5. ročníku. Návrat nebude probíhat po patnáctičlenných skupinkách jako na jaře, ale vrátí se zpět celé třídy. Děti z různých tříd se však nesmí potkávat. Výuka bude probíhat za přísných epidemiologických opatření. Roušky budou povinné po celou dobu výuky, a to jak ve třídách, tak i ve společných prostorách. Po zkušenostech s žáky 1. a 2. ročníku  musím konstatovat, že je to velmi náročné a vhodnější jsou roušky látkové, a to nejméně dvě na jeden den. Pro eliminaci rizika je důležité také větrání. Bude proto ještě větší tlak na větrání, a to i během výuky, respektive v polovině výuky. Hudební a tělesná výchova nebude a dojde tedy k úpravě rozvrhu hodin. Pro žáky se obnoví také družiny a v provozu bude i školní jídelna.                                                                                                                          Ve školní družině musí  zůstat zachovány homogenní skupiny jako při výuce. Týká se to rovněž ranního provozu družiny, to znamená že žáci 1. a 2. ročníku budou mít k dispozici hernu školní družiny, žáci 3. a 4. ročníku budou mít hernu zřízenou v tělocvičně školy a žáci 5. ročníku, kteří budou zůstávat po vyučování ve škole budou ve své třídě a děti z různých tříd se nebudou potkávat. Vzhledem k tomu, že sportovní činnosti nejsou povoleny budou kroužky školní družiny upřesněny a děti obdrží rozpis kroužků.

Níže uvádím základní pravidla: 

 - Ve školách je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol.                                                                                     - Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.                     - Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.     - Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.                                                                                                                        - Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.                                                                                                                                                                                                        - Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy (paradoxně však v rouškách, protože se nejedná o rodinné příslušníky)                                                                                                                                             - Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.                                                 - Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.                                                                                                                                                                                                 - Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:                                                                                                                       • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,                                                                                                                                       • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby                                                                                                         • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než e míst k sezení,                                                                                           • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce.                                                                                              - Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.                  - Vše ostatní se řídí podle Informací k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Situace určitě není jednoduchá, ale pro přípravu a co nejbezpečnější průběh uděláme maximum a věřím, že společně vše zvládneme.

Jan Špička