Leden ve školní družině

01.02.2021

S dětmi jsme si začátkem ledna připomněli svátek Tří králů. Vyprávění o třech mudrcích, kteří přinesli dary Ježíškovi, bylo zpestřeno výtvarným tvořením         a tematickou zábavou. Zaměřili jsme se také na péči o zvířata a ptáky v zimním období. V naučném odpoledni s názvem Zima v naší přírodě jsme si vyprávěli o přikrmování zvířat a ptáků v zimě. Žáci poznávali druhy zvířat a vyplňovali pracovní listy. Chodili jsme krmit k řece kachny a labutě. Ve Víčkované jsme využili k hrám a soutěžím víčka z PET láhví, nechybělo ani skládání hezkých obrázků z víček. Poslední lednový týden si děti užily Kloboukový karneval         s veselými soutěžemi pro jednotlivce i družstva. Na závěr karnevalu si vylosovaly malý dárek tombole.                                                                     Zapojili jsme se do výtvarné soutěže ,,Krkonoše očima dětí", kterou vyhlásila Správa KRNAP ve Vrchlabí a proběhla sbírka prodejem výrobků pro Fond Sidus, z.ú. Fond podporuje nemocné a potřebné děti po finanční i materiální stránce.